Srpska Vina

Srbija ima izuzetan potencijal za proizvodnju vrhunskih vina. Nalazi se na istoj geografskoj širini i ima sličnu klimu kao i velike francuske i italijanske regije vina. U XIX veku je bila značajan proizvodjač vina u Evropi, ali su filoksera, svetski ratovi i decenije pod komunističkim režimom desetkovali vinograde i degradirali kvalitet vina koji se proizvodi na ovim prostorima. U poslednjih desetak godina je osetan pomak u kvalitetu proizvedenih vina i to najviše zahvaljujući mukotrpnim radom malih privatnih vinarija. Kvantitet ovih vina je još uvek nizak ali je vidljiv napredak u kvalitetu, što potvrdjuju i medjunarodne nagrade.

Cilj ovog sajta je da na jednom mestu objedini ponudu srpskih vina, da omogući posetiocima da se o njima informišu, ocene ih, ostave svoje komentare. Nadamo se da će sajt omogućiti i vinarijama da procene kako se njihova vina rangiraju u odnosu na druge u široj javnosti.