Podrum Vina Aleksandrović

Pobrđa Oplenca od davnina su ljudi koristili za uzgajanje vinove loze. Žitelji mesta iz koga porodica Aleksandrović potiče, Vinča (lat. Vincea), bavili su se proizvodnjom vina još u doba Rimskog carstva. Početkom dvadesetog veka u okolini Vinče podignuta je Venčačka vinogradarska zadruga, a zatim vinogradi i podrum kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića koji su proneli slavu oplenačkih vina širom Evrope.

Porodica Aleksandrović se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Miloš Aleksandrović je bio jedan od osnivača Vinčanske vinogradarske zadruge 1903.godine.

Porodica je do početka II svetskog rata imala 30.000 čokota i od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma. Tradiciju nastavljaju deda Života i Aleksandar Aleksandrović.

Kada je 1992. godine čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja, poslao je u Vinču originalnu recepturu - sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina kraljevih podruma koje se pre drugog svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima. Tako su u podrumu Aleksandrović, na osnovu požutelog rukopisa počeli da ispisuju nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva oslanjajući se na iskustva predaka, nova naučna saznanja i modernu tehnologiju. Nova etapa u razvoju Vinarije Aleksandrović počinje 2000.godine, posle političkih promena u Srbiji, kada je sagrađena nova vinarija i nabavljena najsavremenija oprema za proizvodnju vrhunskih vina.

Danas je porodica Aleksandrović sa svojim vinima jedna od vodećih srpskih privatnih vinarija.


Vina

Trijumf Rose
Rating: 2.4/5 (126 votes cast)
Trijumf Noir
Rating: 2.4/5 (126 votes cast)
Trijumf
Rating: 2.4/5 (148 votes cast)
Tema
Rating: 2.4/5 (132 votes cast)
Rodoslov
Rating: 2.4/5 (134 votes cast)
Trijumf Barrique
Rating: 2.3/5 (132 votes cast)
Vizija
Rating: 2.3/5 (126 votes cast)
Regent
Rating: 2.3/5 (133 votes cast)
Harizma
Rating: 2.3/5 (131 votes cast)
Euforija
Rating: 2.2/5 (127 votes cast)
Oplen
Rating: 2.2/5 (117 votes cast)
Varijanta
Rating: 2.2/5 (115 votes cast)
Trijumf Penusavo
Rating: 2.2/5 (112 votes cast)

Komentari

comments powered by Disqus